Zpider eShop
Søk

H.M. Albretsen Verktøysikring AS har siden 1995 vært leverandør av verktøy og utstyr for arbeid i høyden.

Helt fra starten av har vi vært i tett dialog med våre kunder i norsk olje- og gassindustri. På bakgrunn av dette har vi kunnet utvikle metoder for fallsikring av verktøy og utstyr som i stor grad imøtekommer kundenes ønsker. Samtidig harmoniserer dette med håndboken «Anbefalt Praksis» utgitt av den velkjente fagorganisasjon «Samarbeid For Sikkerhet» (SFS).

Vår kvalitet, din trygghet i høyden
Vårt fokus er at våre produkter skal bære preg av høy kvalitet i alle ledd. Dette oppnår vi ved vårt kontinuerlige arbeid med å gjennomføre interne revisjoner av alle prosesser hos oss, og har ansatte med høy fagkompetanse innen fallsikring av verktøy og utstyr.

Vårt kvalitetssystem definerer hvem vi er, og hva vi ønsker å oppnå. Det tar for seg alle ledd i bedriften og tilfredsstiller kravene i ISO9001:2015. Vårt kvalitetssystem er sertifisert av DNV og gjennomgår årlig revisjon.

HMAV-NS9611
Alle nye produkter hos oss gjennomgår en sertifiserings prosess beskrevet vår interne prosedyre for sertifisering, HMAV-NS9611.

Det vil si at i tillegg til at produktet oppfyller kravene i NS9611 når det kommer til utforming, styrke og testing, har det også gjennomgått en dokumentert produktutvikling og testing. Det foreligger produksjonsunderlag som verifiserer godkjenningskriterier for produktet og datablad.

Et godkjent produkt får utstedt et HMAV-NS9611 sertifikat og blir merket med NS9611. Produktet og produktunderlaget gjennomgår periodisk revisjon i henhold til vår interne prosedyre HMAV-NS9611.

Alle sertifiserte produkter gjennomgår to uavhengige kvalitetskontroller i henhold til gitte kontrollpunkter før dokumentert frigivelse for salg. Dette sikrer kontinuerlig god produktkvalitet og mindre risiko for feil og mangler.


Henrik Albretsen

DAGLIG LEDER / SALG
Mobil: +47 95 83 49 00
henrik.albretsen@verktoysikring.no

Rikke Arntzen

HMS-KS LEDER
Mobil: +47 95 22 22 41
rikke@verktoysikring.no

Morten Isaksen

LAGER / ORDREBEHANDLER
Mobil: +47 94 80 07 59
morten@verktoysikring.no

Bläddrare...
Bestill vår katalog