Loggføring vil forhindre at verktøy og sikringsutstyr blir gjenglemt i høyden. Et verktøy på avveie kan være en potensiell fare for personskade eller materielle skader. Vi kan levere verktøy og utstyr ferdig med RFID-merking for digital loggbok, SafeUp Ready. Trykk her for mer informasjon om digital loggbok.
 

Bläddrare...
Bestill vår katalog