Tenk på dine kollegers sikkerhet


Vi har siden 1995 vært leverandør av verktøy og utstyr for arbeid i høyden. Vår filosofi er at det skal være lett å jobbe sikkert i høyden. Hos oss får du kvalitet i alle ledd. 

Produktene er dokumentert testet og sertifisert  

Varig merking med sporbarhet og belastningsgrenser 

Produkter som oppfyller kravene i den norske standarden NS9611 

Produktene samsvarer med Samarbeid for Sikkerhet håndboken «Forebygging av fallende gjenstander» 

Kvalitetssystem iht. ISO9001 sertifisert av DNV 

Vi utvikler verktøy med integrerte innfestningspunkter som er testet som en enhet og merket med belastningsgrenser og vektgruppe. Det gjør det enkelt for brukeren å velge riktig stropp til riktig verktøy, og minimerer faren for brukerfeil. 

Vår kvalitet, din trygghet i høyden

Helt fra starten av har vi vært i tett dialog med våre kunder i norsk olje- og gassindustri. På bakgrunn av dette har vi kunnet utvikle metoder for fallsikring av verktøy og utstyr som i stor grad imøtekommer kundenes ønsker. 

Det er viktig for oss at produktene harmoniserer med SfS håndboken “forebygging av fallende gjenstander” (anbefalt praksis 024N). Og tilfredsstiller kravene i den nye standarden NS9611 “sikring av verktøy og utstyr ved arbeid i høyden”.  

Sertifiseringsprosess 

Våre produkter gjennomgår en dokumentert produktutvikling og testing. Det foreligger produksjonsunderlag som verifiserer godkjenningskriterier for produktet og datablad.

Et godkjent produkt får utstedt et sertifikat og blir merket med sporing. Produktet og produktunderlaget gjennomgår periodisk revisjon i henhold til vår interne prosedyre. Alle sertifiserte produkter gjennomgår strenge kvalitetskontroller. Dette sikrer kontinuerlig god produktkvalitet. 

Kvalitetssystem 

Vårt fokus er at våre produkter skal bære preg av høy kvalitet i alle ledd. Dette oppnår vi ved vårt kontinuerlige arbeid med å gjennomføre interne revisjoner av alle prosesser hos oss.  

Vårt kvalitetssystem definerer hvem vi er, og hva vi ønsker å oppnå. Det tar for seg alle ledd i bedriften og tilfredsstiller kravene i ISO9001:2015. Vårt kvalitetssystem er sertifisert av DNV og gjennomgår årlig revisjon. 


Bläddrare...
Bestill vår katalog