Zpider eShop
Søk


Våre
produkter

H.M. Albretsen Verktøysikring AS har siden 1995 vært leverandør av verktøy og utstyr for arbeid i høyden.


Kvalitetssikring

Vårt fokus er at våre produkter og vår leveringsdyktighet skal bære preg av et høy på
kvalitet i alle ledd. Dette oppnår vi ved vårt kontinuerlige arbeid med å gjennomføre in-
terne revisjoner av alle prosesser hos oss, samt at vi i dag innehar ansatte med høy fag-
kompetanse innenfor fallsikring av verktøy og utstyr.

Vårt kvalitetsledelsessystem definerer hvem vi er og hva vi ønsker å oppnå. Vårt system tar for
seg alle ledd i bedriften og tilfredsstiller kravene i ISO9001:2015. Vårt kvalitetsledelsessystem er sertifisert av DNV-GL og gjennomgår årlig periodisk revisjon.

Bläddrare...
Bestill vår katalog